ผู้บริหาร มรภ.ชม. ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการนานาชาติตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ภาคพื้นเอเชียประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือ-ผนึกกำลังระหว่าง
AiroTEC กับ สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อม NIER เกาหลี
ลั่นพร้อมร่วมมือทุกด้านเพื่อการมีอากาศที่สะอาดให้กับประชาชน

เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และประธานกรรมการศูนย์ AiroTEC เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการนานาชาติตรวจวัดคุณภาพอากาศภาคพื้นเอเชียประเทศไทย (Thailand Ground Measurement Laboratory) ณ อาคาร 13 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่วิทยาเขตเวียงบัว เพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบและลดต้นกำเนิดฝุ่น PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในภาคพื้นเอเชีย NASA ASIA-AQ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย (AiroTEC) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลี (NIER)
 
โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้บริหารและทีมงานศูนย์ AiroTEC ผู้แทน และนักวิจัยจากสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลี (NIER) นักวิจัยจาก Korea University สาธารณรัฐเกาหลี นักวิจัยจาก Hankuk University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี นักวิจัยจาก Konkuk University สาธารณรัฐเกาหลี วิศวกรจาก APM Engineering Co.,Ltd สาธารณรัฐเกาหลี ผู้แทนสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) NARIT และผู้สื่อข่าวจากไทยพีบีเอส (Thai PBS) ร่วมงาน เพื่อการมีอากาศที่สะอาดอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงต่อไป
camera

ภาพ และข่าว โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ ศูนย์ AiroTEC มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่