ติดต่อเรา

ที่อยู่

ห้อง 27141-42 ชั้น 14 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง 

จ.เชียงใหม่ 50300

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

E-mail: airotec@g.cmru.ac.th

ที่ตั้งศูนย์

RX5P+5Q เทศบาลนครเชียงใหม่ 

อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ 50300

Get Direction

ติดต่อเรา

กรุณาระบุชื่อผู้ส่ง
กรุณาระบุเบอร์โทรติดต่อ
กรุณาระบุอีเมล์