Suphanit Chansong

ศูนย์ AiroTEC สาธิตและจัดทำเครื่องกรองฝุ่นแบบง่าย (DIY) ให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่

ศูนย์ AiroTEC CMRU ได้ตระหนักถึงพิษภัยดังกล่าว ได้เดินหน้าสาธิตและจัดทำเครื่องกรองฝุ่นแบบ DIY และห้องปลอดฝุ่น positive pressure รวมถึงเครื่องตรวจวัด PM 2.5 adiDUST ให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่

Airotec CMRU ลงนามความร่วมมือกับ ทศบ.ริมเหนือ สร้างความตระหนักถึงพิษภัยฝุ่น PM 2.5 ให้กับชุมชน

Airotec CMRU จับมือเทศบาลตำบลริมเหนือ ลงนาม MOU บูรณากา …

Airotec CMRU ลงนามความร่วมมือกับ ทศบ.ริมเหนือ สร้างความตระหนักถึงพิษภัยฝุ่น PM 2.5 ให้กับชุมชน Read More »