Suphanit Chansong

AiroTEC หารือกรอบความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คณะผู้บริหาร AiroTEC ร่วมหารือกรอบแนวทางความร่วมมือทางว …

AiroTEC หารือกรอบความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ Read More »

ทีมงาน AiroTEC หารือแลกเปลี่ยนงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทีมงาน AiroTEC ร่วมหารือแลกเปลี่ยนงานวิจัย ตลอดจนเยี่ยม …

ทีมงาน AiroTEC หารือแลกเปลี่ยนงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Read More »

ราชภัฏเชียงใหม่หารือความร่วมมือทางวิชาการกับเฟิงเจีย (ไต้หวัน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หารือความร่วมมือทางวิชาการและ …

ราชภัฏเชียงใหม่หารือความร่วมมือทางวิชาการกับเฟิงเจีย (ไต้หวัน) Read More »