ข่าว

ศูนย์ AiroTEC สาธิตและจัดทำเครื่องกรองฝุ่นแบบง่าย (DIY) ให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่

ศูนย์ AiroTEC CMRU ได้ตระหนักถึงพิษภัยดังกล่าว ได้เดินหน้าสาธิตและจัดทำเครื่องกรองฝุ่นแบบ DIY และห้องปลอดฝุ่น positive pressure รวมถึงเครื่องตรวจวัด PM 2.5 adiDUST ให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่