เปิดตัวทูตกิจกรรมน้อง “AIRO” สื่อกลางสร้างความตระหนักพิษภัยของฝุ่น PM 2.5 เพื่อพี่น้องชาวเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน

อาจารย์ ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย (AiroTEC) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดตัวมาสคอตประจำศูนย์ AiroTEC น้อง “AIRO” เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย โดยความหมายของคำว่า “AIRO” นอกจากหมายถึงอากาศ ยังสื่อความหมายถึงพันธกิจของศูนย์ AiroTEC ที่ต้องการให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนอยู่ได้ โดยอาศัยออกซิเจนที่ดีในการดำรงชีวิต

 

สำหรับน้อง “AIRO” ทูตกิจกรรมจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนศูนย์ฯ ในการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีบทบาทในการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 ที่มีต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหอบหืด โรคมะเร็งปอด และส่งผลต่อสุขภาพองค์รวมของประชาชน จึงจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้อย่างยั่งยืน

 

อาจารย์ ดร.รัชพล กล่าวว่า ทางศูนย์ฯ ได้มุ่งเน้นการมอนิเตอร์ข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 ที่รวดเร็วและชัดเจน โดยพี่น้องประชาชนสามารถติดตามคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนได้แบบทันท่วงที ที่ www.airotec.org นอกจากนี้ยังมีข่าวสาร กิจกรรม และขอเชิญชวนร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้อง “Airo” ได้ในทุกช่องทางการสื่อสารของศูนย์ AiroTEC CMRU

camera

ภาพโดย: CMRU News