Airotec CMRU เดินหน้าสาธิตและจัดทำเครื่องกรองฝุ่นแบบง่าย (DIY) ให้กับ อบต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เทศบาลนครเชียงใหม่ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ด้วยสถานการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5 ที่ถาโถมอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางภาคเหนือ ทางศูนย์ AiroTEC CMRU ได้ตระหนักถึงพิษภัยดังกล่าว ได้เดินหน้าสาธิตและจัดทำเครื่องกรองฝุ่นแบบ DIY และห้องปลอดฝุ่น positive pressure รวมถึงเครื่องตรวจวัด PM 2.5 adiDUST ให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมี นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ยังส่งมอบหน้ากาก KN95 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไป 

 

นอกจากนี้ ทางศูนย์ AiroTEC CMRU มีความห่วงใยต่อสุขภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้จัดทำเครื่องกรองฝุ่นแบบง่าย (DIY) ให้กับบุคลากรที่สนใจอีกด้วย

camera

ภาพโดย: CMRU News