GISDA และ NIER ประเทศเกาหลี หารือความร่วมมือคุณภาพอากาศ

วันที่ 2 กันยายน 2565 ประธานสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (NIER) สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมด้วยคณะทีมงานจาก UNESCAP, KOICA, GISTDA เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดีและหารือความร่วมมือเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมด้วยดาวเทียมระบบ GEMS พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศ Pandora บนชั้นดาดฟ้าของอาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ทั้งนี้ ผู้บริหารและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้การต้อนรับ Dr.Dong Jin KIM ประธานสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือ NIER ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมทั้งคณะประกอบไปด้วยผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติ (UNESCAP) ผู้แทนจากจิสด้า (GISTDA) และศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยพูคยอง (Pukyong National University) เพื่อสานความร่วมมือจากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เป็นสถานที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ Pandora ระบบ Groundbased Remote Sensing และเป็นเครือข่ายแห่งเอเชีย Pandora Asia Network (PAN) ภายใต้โครงการ “Building the PanAsia Partnership for Geospatial Air Pollution information, PAPGAPi

camera

ภาพโดย: CMRU News