ทีมงาน AiroTEC เยี่ยมชมเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ Pandora Spectrometer ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ AiroTEC จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ Pandora Spectrometer (Pan214) เครือข่ายภาคใต้ ณ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา โดยได้รับการต้อนรับโดย รศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต และ ดร.โฉมศรี ชูช่วย ทั้งนี้การเยี่ยมชมในครั้งนี้ได้พูดคุยเสวนาเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการ

camera

ภาพโดย: CMRU News