ศูนย์ฯ AiroTEC ให้การต้อนรับหน่วยงานเครือข่ายจาก University of Washington และสถาบัน AIT

ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ และ ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท ศูนย์ AiroTEC, CMRU ให้การต้อนรับ Assoc.Prof. Dr.Kurtis Heimerl Paul G. Allen School of Computer Science and Engineering, University of Washington, USA คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรรม มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ดร.อดิสรณ์ เลิศสินทรัพย์ทวี จากหน่วยงาน intERLab (Internet Education and Research Laboratory) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

 

ในโอกาสความร่วมมือทางวิชาการในโครงการ “ผลกระทบของมลพิษทางอากาศละอองฝุ่น PM 2.5 ต่อการขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชั่น Grab” โดยการติดตั้งอุปกรณ์เซนเซอร์วัดปริมาณฝุ่นและมลพิษทางอากาศ แบบเคลื่อนที่บนท้องถนนเพื่อบันทึกค่าฝุ่นและเส้นทาง รวมทั้งพฤติกรรมการขับขี่เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ผลกระทบที่มีต่อสุขภาพ ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัคร Grab Food เชียงใหม่ และรถแดงเชียงใหม่เพื่อการติดตั้งและเก็บข้อมูลแบบเคลื่อนที่ การทดลองระบบดำเนินการในวันที่ 7 – 10 กรกฎาคม 2566 และคาดว่าจะขยายผลในช่วงฤดูกาลฝุ่นควันที่กำลังจะมาถึง ในช่วงปลายปีถึงกลางปีต่อไป สำหรับประโยชน์ของการพัฒนานวัตกรรมในโครงการนี้จะสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดการปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชนชาวเชียวใหม่ได้ต่อไป สามารถเข้าถึงข้อมูลศูนย์ AiroTEC เพิ่มเติมได้ที่ www.airotec.org

camera

ภาพโดย: CMRU News