ผู้บริหาร AiroTEC ร่วมประชุมกับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับทีมผู้บริหาร AiroTEC ในการเข้าพบเพื่อการประชุมหารือความร่วมมือ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

สำหรับการประชุมความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อดำเนินงานงานด้านคุณภาพอากาศและสภาพอากาศ และแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมซึ่งพบว่ามีความสอดคล้องในการดำเนินงานหลายด้านคือ

 

ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโดยมี ผศ.ดร.สรณ์ สุวรรณโชติ และ ผศ.ดร.จุฑาศินี ธัญประณีตกุล ร่วมการเสวนาเพื่อบูรณาการความรู้ เครื่องมือ และข้อมูลการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อการติดตามวิเคราะห์มลพิษทางอากาศ และสภาพอากาศ และด้านฟิสิกส์มี รศ.ดร. เรวัตร ใจสุทธิ ที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนามัลติเซนเซอร์เพื่อตรวจจับและบันทึกค่ามวลสารต่างๆ เข้าร่วมการเสวนา

 

สำหรับการหารือในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ร่วมงานกันในอนาคตและพัฒนาเป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการด้วย MOU ระหว่างหน่วยงานในโอกาสต่อไป

camera

ภาพโดย: CMRU News