AiroTEC ร่วมมอบน้ำดื่ม และหน้ากาก KN95 ให้กับทีมเสือไฟที่ร่วมกันดับไฟป่าบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ริม

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ศูนย์ AiroTEC ร่วมมอบน้ำดื่ม และหน้ากาก KN95 ให้กับทีมเสือไฟที่ร่วมกันดับไฟป่าบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ริม

camera

ภาพ และข่าว โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ ศูนย์ AiroTEC มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่