ศูนย์ปฏิบัติการ AiroTEC ร่วมมือและรับมอบ Mask KN 95
จากบริษัท Dr.Hygiene

ศูนย์ปฏิบัติการ AiroTEC ร่วมมือและรับมอบ Mask KN 95 จากบริษัท Dr.Hygiene ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน โดยนำหน้ากากอนามัยเพื่อส่งมอบต่อไปให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และกลุ่มเปราะบางในชุมชน เป็นการเตรียมรับมือป้องกันตนเองจากวิกฤตการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5 ที่กำลังจะมาถึงเร็วๆ นี้

camera

ภาพ และข่าว โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ ศูนย์ AiroTEC มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่