กิจกรรม

Airotec CMRU ลงนามความร่วมมือกับ ทศบ.ริมเหนือ สร้างความตระหนักถึงพิษภัยฝุ่น PM 2.5 ให้กับชุมชน

Airotec CMRU จับมือเทศบาลตำบลริมเหนือ ลงนาม MOU บูรณากา […]

Airotec CMRU ลงนามความร่วมมือกับ ทศบ.ริมเหนือ สร้างความตระหนักถึงพิษภัยฝุ่น PM 2.5 ให้กับชุมชน Read More »

ศูนย์ AiroTEC ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานสหประชาชาติ (UNESCAP) เทศบาลนครเชียงใหม่ และเครือข่าย

ศูนย์ AiroTEC มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิง

ศูนย์ AiroTEC ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานสหประชาชาติ (UNESCAP) เทศบาลนครเชียงใหม่ และเครือข่าย Read More »