Contact Us

Address

ห้อง 27141-42 ชั้น 14 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง 

จ.เชียงใหม่ 50300

More info..

E-mail: airotec@g.cmru.ac.th

Location

RX4P+PG เทศบาลนครเชียงใหม่ 

อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ 50300

Get Direction

Message to us

กรุณาระบุชื่อผู้ส่ง
กรุณาระบุเบอร์โทรติดต่อ
กรุณาระบุอีเมล์